BookPC er opbygget som et standard produkt, hvortil der kan tilføjes moduler som giver udvidet funktionalitet. Standard produktet i BookPC giver følgende:

  • Adgang til administrationsmodul og låner portal (https://book.bookpc.dk)
  • Licens til et antal PublikumsPC'ere
  • Service aftale vedr. drift og fri opdatering af standard produktet

 

BookPC tilbyder følgende moduler:

 

Gruppebooking

gruppebooking

Dette modul giver mulighed for at booke et antal computere til gruppe/kursus aktiveter. Fordelene ved gruppebooking er:

  • Mulighed for at booke flere PC'ere i en booking
  • Mulighed for samme brugernavn og adgangskode til alle PC'ere
  • Mulighed for at booke på tværs af åbningtider og langt ude i fremtiden
  • Mulighed for automatisk logon
  • Mulighed for ubegrænset print under bookingen (Kræver printmodul)
  • Mulighed for gentagelse af booking

 

Print styring

buyprint

Et af de mest ressource krævende og omkostningstunge problemer på mange biblioteker er håndteringen af lånernes udprintninger. Dels er det nærmest umuligt at håndhæve, og mange gange kommer lånerne til at skrive flere sider ud end de ønsker (at betale for).

BookPC løser denne problematik uden at der skal investeres i dyrt hardware. Igennem BookPC klient softwaren der er installeret på den enkelte PC, overvåger BookPC alle forsøg på at udskrive. Når et dokument ønskes udskrevet, vil BookPC forespørge på serveren om låneren har råd til at printe det ønskede antal sider.

insertprint 

Såfremt låneren har råd til at printe, vil denne blive informeret om prisen for udskriften og bedt om at bekræfte udskrivningen af dokumentet.

Hvis der ikke er penge nok på kontoen for den ønskede udskrift vil udskriften automatisk blive annulleret og låneren opfordret til at kontakte personalet og indsætte flere penge på sin printkonto.

Det er hurtigt og let at håndtere printkontoen overfor lånerne. Al administration af printkontoen foregår direkte i administrationsprogrammet.

Det er derudover også muligt at differentiere prisen på farve og sort/hvid print.

 

Aldersbegrænsning

agesettings

Da mange biblioteker er opdelt i afdelinger, kan det være en fordel at konfigurere PC'erne i børne afdelingen således at det kun er børn under 12 år der kan benytte dem, og at i voksen afdelingen er det kun lånere fra 12 år og op der kan benytte PC'erne. Dette modul giver mulighed for at BookPC kan modtage aldersdata fra bibliotekets lånerdatabase og bruge denne til at styre hvor vidt en låner må booke en given PC. Dermed undgåes det at børn sidder i voksen afdelingen og omvendt.

Bemærk dog at dette moduls funktionalitet afhænger af om bibliotekets lånerdatabase er i stand til at aflevere denne information.